ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-27 ยังไม่จบ

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย
ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

Luoyang (2021)   เรื่องย่อ ตำนานลั่วหยาง ตั้งอยู่ในเมืองหลวงโบราณลั่วหยางในยุค 13 ราชวงศ์ มันหมุนรอบคนสามคนที่มารวมกันเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดเพื่อโค่นล้มจักรพรรดินี


ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 8

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 9

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 10

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 11

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 12

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 13

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 14

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 15

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 16

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 17

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 18

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 19

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 20

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 21

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 22

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 23

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 24

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 25

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 26

 

ซีรี่ย์จีน Luoyang (2021) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 27  เร็วๆๆนี้